Projektledning

Projektledning är den nyckelkompetens som säkerställer att de mål som är satta i ett projekt avseende tid, kostnader och kvalitet infrias.

IEW Group har utbildade projektledare med gedigen erfarenhet från varierande typer av projekt och med en bred teknisk kompetens. Våra projektledare kan planera, organisera och leda olika typer utav projekt i både nya och befintliga processanläggningar.