Processdesign

En bra processdesign bygger på en gedigen kemiteknisk kompetens och en förståelse för samspelet mellan transportfenomen och kemiska reaktioner.

IEW Group har ett team av processingenjörer vars kompetens är nödvändig för att vi ska kunna föreslå, utvärdera och jämföra relevanta alternativ i syfte att identifiera en optimal och säker processlösning.

Våra processingenjörer arbetar typiskt med specificering av processutrustningar, modellering, simulering samt optimering av processystem och styrsystem.