Processäkerhet

Processäkerhet är ett kompetensområde som får IEW Group att sticka ut. Vi kan leda och dokumentera processriskanalyser och genom barriäranalys kan vi specificera krav för olika typer av säkerhetsbarriärer.

Vi upprättar explosionsskyddsdokument och klassningsplaner enligt ATEX användardirektiv, och vi väljer och sätter samman utrustningar och instrument så att kraven i ATEX utrustningsdirektiv uppfylls.

I tillägg till vår kompetens inom instrumentering och processautomation har vi ett unikt kunnande om funktionssäkerhet (SIL). Vi konstruerar och programmerar säkerhetskritiska instrumentsystem och vi kan dessutom som oberoende part validera sådana system.