Kontakt

Industrial Engineering West Group AB | Fiskhamnsgatan 4, 414 58 Göteborg
Telefon: 031-749 98 00 | E-post: info@iewgroup.se
Organisationsnummer: 556905-5790 | Bank: SEB | Bankgiro: 126-6808

 • Lars Axelsson

  VD

  Lars är VD för IEW Group och har arbetat på Pidab sedan starten 1990. Han har lång erfarenhet inom processautomation och processäkerhet. Kontakta Lars om frågor som rör IEW Groups verksamhet i allmänhet eller processäkerhet i synnerhet.

 • Sture Börjesson

  Marknad mekanik och rör

  Sture arbetar som VD för Rördesign och har arbetat där sedan 1979. Sture har lång erfarenhet av rörkonstruktion och projektledning. Kontakta Sture om du har frågor om rörsystem och mekanisk design.

 • Per Forsbring

  Marknad processautomation

  Per är VD på Pidab där han har arbetat sedan starten 1990. Per har lång erfarenhet inom processautomation och projektering. Kontakta Per om du har frågor angående processautomation.

 • Jonas Rudling

  MARKNAD PROCESSDESIGN

  Jonas Rudling är ledande processingenjör på Pidab och ansvarig för processdesignen i de projekt vi utför i IEW Groups regi.

 • Martin Jarhult

  Kvalitets- och miljöledning

  Martin Jarhult är kvalitets- och miljöchef på Rördesign, och expert på kvalitetslednings-system. Martin har utvecklat och är ansvarig för IEW Groups kvalitetsledningssystem.