Ekonomiskt ansvar

Genom en tydlig nolltolerans mot korruption i våra interna etiska regler så motverkar vi aktivt alla former av mutor och oegentligheter.

Vi värderar sociala, etiska och miljömässiga kriterier och värderingar vid upphandlingar och inköp.

Vi ställer krav på att våra underleverantörer och partners ska följa våra dokumenterade etiska regler då vi köper in tjänster och ingår samarbeten.