• HELHETSTÄNKANDE

  Bred och djup kompetens.

  Till ditt förfogande står mer än 250 ingenjörer med erfarenhet av industriella projekt. Flera av våra ingenjörer har dessutom en gedigen erfarenhet av projektledning och entreprenadstyrning, både i Sverige och utomlands. Vi sätter samman och anpassar projektorganisationen så att den innehåller den tekniska specialistkompetens som behövs utan att vi ger avkall på den övergripande systemförståelsen….

  Läs mer
 • VÅR LEDSTJÄRNA

  Engagemang. Helt igenom.

  Engagemang har alltid varit ledstjärnan i det vi gör. Vi kan inte låta bli att fördjupa oss i de problemställningar vi ställs inför. Med ett enda mål, att hitta den bästa och mest effektiva lösningen. Vi kanske bryr oss lite mer än vad du förväntat dig. Du kanske tycker vi är petiga när vi gång…

  Läs mer
 • IEW GROUP

  IEW Group tillför en extra dimension.
  Ja, faktiskt flera stycken.

  IEW Group är resultatet av våra uppdragsgivares önskemål om en samarbetspartner som har kompetens inom flera processtekniska ingenjörsdiscipliner. Och som har fömågan att ta helhetsansvar för multidiciplinära anläggningsprojekt. Med oss får du en lyhörd och engagerad partner. Vi är vana att ta totalansvar. Vi planerar, koordinerar och genomför uppdrag inom samtliga ingående teknikområden. IEW Group AB…

  Läs mer
 • KONCEPTET

  Överblick. Detaljer. Och helhetstänkande.

  När vi startade IEW Group ville vi hitta ett sätt att göra ditt samarbete med oss enkelt och okomplicerat. Vi vet betydelsen av kvalitet i alla detaljer. Vi förstår vikten av att alla delar faller på plats och samverkar till en helhet. Det handlar om att skapa ordning och ha överblick. Och att se till att…

  Läs mer
 • Vätgastankstation för bränslecellsdrivna bilar på Arlanda

  2015 byggde AGA Sveriges största vätgastankstation på Arlanda. Detta som ett led i satsningen på vätgas som fordonsbränsle. Vätgastankstationen togs i drift 2015 och har en kapacitet för 180 tankningar med 700 bars tryck per dag. Det tar max tre minuter att tanka bilen och med en full vätgastank kommer man cirka 50 mil. Anläggningslayout…

  Läs mer
 • Säker hantering och transport av bensen och tjära för SSAB

  I sitt koksverk i Luleå producerar SSAB koks. Koksen används i masugnsprocessen vid framställningen av råjärn. Vid koksningen upphettas stenkol i en syrefri miljö genom så kallad pyrolys. Flyktiga ämnen i stenkolen avskiljs och kvar blir koks. Koksning har skett på i princip samma sätt sedan metoden började användas på 1700-talet. Biprodukterna vid koksning är koksgas,…

  Läs mer
 • Med nya tankar för Sandviks syraberedningsprocess

  Sandvik Materials Technology är en världsledande tillverkare av avancerade rostfria stål och produkter i speciallegeringar. Produkter som efterfrågas av de mest krävande industrierna. Hantering av syror i processen medför risker IEW Groups uppdrag omfattar flera säkerhetshöjande åtgärder i Sandvik Materials Technologys anläggning för elektropolering av rörämnen. Elektropolering är en metod som används för att rengöra…

  Läs mer
 • Stena möter de nya sänkta kraven på svavelutsläpp

  Inom det europeiska utsläppskontrollområdet för svavel, SECA, som omfattar Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön får man sedan januari 2015 inte använda bunkerbränslen som innehåller mer än 0,1% svavel. I början av 2015 byggde Stena Line därför om sin färja, Stena Germanica, så att motorerna kan köras både på lågsvavlig diesel – och som första fartyg…

  Läs mer
custom writing